POLITYKA W ZAKRESIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

POLITYKA W ZAKRESIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W firmieRoyo jesteśmy świadomi, że nowe platformy komunikacyjne takie jak blogi, wiki, sieci społecznościowe i inne metody komunikacji, zarówno te używane, jak i te nieużywane przez firmę, zmieniają sposób, w jaki się ze sobą porozumiewamy. Publikacja treści online pozwala różnym osobom na dzielenie się wiedzą czy opiniami niezależnie od pozycji, stanowiska czy doświadczenia. Dla nas stanowi to możliwość uczestniczenia w rozmowach dotyczących pracy, które odbywają się w Royo i udowodnienie naszego doświadczenia.

Dlatego też firma Royo:

1- Poinformuje wszystkie osoby, fizyczne i prawne, o tym, że ich dane mogą być przetwarzane jeszcze przed ich uzyskaniem.

2- Nie będzie używać uzyskanych danych na cele różne od tych, na które zostały uzyskane, chyba że osoba zainteresowana udzieli wcześniej stosownego upoważnienia.

3- Będzie promować używanie sieci społecznościowych na cele związane z działalnością zawodową.

4- Nie będzie publikować danych osobowych, ani nie pozwoli, aby osoby trzecie publikowały dane tego typu na forach, gdzie jest moderatorem, za wyjątkiem danych dotyczących osób, do których będzie się odnosić ze względu na cele zawodowe.

5- Nie będzie zamieszczać informacji naruszających prawo do poszanowania godności lub prywatności i życia rodzinnego osób.

6- Dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i w tym celu będzie nadzorował bezpieczeństwo oraz dane poufne sieci społecznościowej.

7- Będzie używać sieci społecznościowych w celu zwiększania świadomości i wpływania na użytkowników ją śledzących w kwestiach dotyczących nowych technologii, bezpieczeństwa informacji i zarządzania różnymi procesami w organizacjach.

8- Będzie spełniać zapisy polityki prywatności i regulamin korzystania z sieci społecznościowej, które mają zastosowanie. Firma Royo zaleca wszystkim użytkownikom ją śledzącym zapoznanie się z treścią polityk i warunków korzystania z poszczególnych sieci społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube, Flickr, Issuu, etc.)

9- Będzie spełniać obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych UE 2016/679), świadczenia usług i przekazywania wiadomości handlowych drogą elektroniczną ([hiszpańska] Ustawa 34/2002 o usługach spółek informatycznych i handlu elektronicznym; Rozporządzenie o e-prywatności).

10- Udostępni użytkownikom i osobom śledzącym następującą metodę kontaktową na cele związane z odpowiadaniem na pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką w zakresie mediów społecznościowych: rgpd@royogroup.com